اهداف شرکت

اهداف شرکت

هدف کوتاه مدت ما تقویت تیم اجرایی با اتکا به نیروهای جوان، مشتاق و تحصیلکرده در راستای خدمت رسانی هرچه بیشتر و کسب درصد بیشتری از سهم بازار می باشد.

هدف بلند مدت مجموعه افزودن سبد کالایی در حوزه های جراحی، گوارش، بیهوشی و طب درد  است.

هدف کلی شرکت فرین نگار آسیا ارائه کیفیت برتر و خدمات نوین به سازمان ها و مراکز آموزشی، درمانی پزشکی در مسیر درمان بیماران و هموطنان گرامی ضمن رشد و بلوغ این مجموعه و تمامی اعضای آن می باشد.

بدیهی است از هر گونه حمایت و پشتیبانی در این راستا تقدیر بعمل خواهد آمد.