شرکت فرین نگار آسیا با ارائه ی محصولات گوارشی آندوسکوپی مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی کشور و کمیته ی محترم فنی و ورود به لیست مورد تایید فراخوان در زمینه ی گوارشی فعال می باشد. لیست کالاهای این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

استنت های فلزی بیلیاری و مری کمپانی S&G Biotech کشور کره جنوبی که دارای تنوع وسایزهای مختلف بوده ومحصولات این مجموعه از تکنولوژی Biliary precetaneus نیز بهره مند می باشد. همچنین اکسسوری های گوارشی آندوسکوپی کمپانی Anrei Medical تولید کشور چین که زیرمجموعه ی کمپانی آمریکایی Inter pelex می باشد از دیگر نمایندگی های شرکت فرین نگار بوده است. شایان ذکر است که گروهی از محصولات این کمپانی دارای FDA آمریکا می باشد.

بروشورها